ཅང་ཞི་ཕིན་ཤང་གི་དུས་རབས་གསར་བའི་ཞིང་བའི་ཁྲིད་སྦྱོང་ཁང་གིས་མང་ཚོགས་ལ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ལམ་བུ་བསྐྲུན།

སྤེལ་དུས། 2018-05-14ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད