ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཤང་ཀང་དུ་ཚན་རིག་གླིང་དང་བཟོ་སྐྲུན་གླིང་གི་ཡོན་ཧྲི་ཡིས་འཕྲིན་ཡིག་བསྐུར་བར་མཛུབ་སྟོན་གལ་ཆེན་གནང་།

སྤེལ་དུས། 2018-05-15ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད