དབྱི་ལང་གི་ཙུང་ཐུང་གིས་མུ་མཐུད་དུ་ཉིང་རྡུལ་ཆིངས་ཡིག་ལག་བསྟར་བྱེད་འདོད་ཡོད་ཚུལ་བསྒྲགས།

སྤེལ་དུས། 2018-05-15ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད