ཀྲའོ་ལི་ཅི་ཀྲུང་དབྱང་སྐོར་ཞིབ་བྱ་བའི་འཆར་འགོད་ལག་ལེན་དོན་འཁྱོལ་བྱེད་པའི་སྐུལ་སྤེལ་ཚོགས་འདུར་ཞུགས།

སྤེལ་དུས། 2018-05-15ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད