རྩ་ཁྲིམས་སློབ་སྦྱོང་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་པའི་སྙན་ཞུ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པོ་པེ་ཅིན་དུ་འཚོགས།

སྤེལ་དུས། 2018-05-16ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད