དངུལ་རྕའི་ལས་རིགས་ཀྱིས་མཚོ་སྔོན་གྱི་ལྗང་མདོག་འཕེལ་རྒྱས་ལ་རམ་འདེགས་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-05-16ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད