ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་པའོ་ཨའོ་ཨེ་ཤ་ཡའི་གླེང་སྟེགས་ཀྱི་ལས་འཛིན་མགོ་གཙོར་མཇལ་འཕྲད་གནང་།

སྤེལ་དུས། 2018-05-16ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད