བོད་ལྗོངས་རུ་ཁག་གིས་རྒྱལ་ཡོངས་རྟ་རྩལ་འགྲན་ཚན་གསུམ་གྱི་གཟེངས་རྟགས་འགྲན་བསྡུར་གྱི་ཚོགས་པའི་ཨང་དང་པོ་བླངས།

སྤེལ་དུས། 2018-05-16ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད