ཀྲོང་ཡན་གྱིས་བོད་སྡོད་དཔུང་སྡེས་ཐོབ་ཆ་ཡོད་པའི་ཞབས་ཞུའི་ལས་དོན་མཚམས་འཇོགས་བྱེད་པའི་སྐུལ་སྤེལ་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་བ།

སྤེལ་དུས། 2018-05-17ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད