ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཧྲང་ཧེ་མཉམ་ལས་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་ཁོངས་ཞུགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ཚོགས་འདུའི་དྲུང་ཡིག་གྲོག་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་ཕྱོགས་འཐུས་ཚབ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་དག་ལ་མཉམ་དུ་མཇལ་འཕྲད་གནང་།

སྤེལ་དུས། 2018-05-23ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད