ཡུལ་ཤུལ་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་རྒྱལ་ཡོངས་ཡ་རབས་གྲོང་ཁྱེར་བསྐྲུན་པའི་སྐུལ་སློང་ཚོགས་ཆེན་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཙང་སྦྲ་གྲོང་ཁྱེར་བསྐྲུན་པའི་ཕྱོགས་བསྡོམས་གཟེངས་བསྟོད་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས།

སྤེལ་དུས། 2018-05-24ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད