རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གིས་རང་མོས་ཉོ་ཚོང་ཚོད་ལྟ་ཁུལ་གྱི་སྐོར་བཞི་པའི་བཅོས་བསྒྱུར་ཚོད་ལྟའི་ཉམས་མྱོང་ཁྱབ་གདལ་གཏོང་བའི་ལས་ཀ་ཡག་པོ་བསྒྲུབ་པའི་སྐོར་གྱི་བརྡ་ཐོ་དཔར་ནས་བཀྲམ།

སྤེལ་དུས། 2018-05-24ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད