ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཧྲང་ཧེའི་མཉམ་ལས་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་ཁོངས་ཞུགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཁང་གི་མགོ་གཙོའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་བཅུ་གསུམ་པར་རྟེན་འབྲེལ་ཤིས་ཚིག་ཕུལ།

སྤེལ་དུས། 2018-05-26ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད