ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་ནག་སེལ་གཤེད་བཅོམ་དང་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་སྤྱིད་སྤེལ་མཁན་ལ་འཐབ་རྩོད་བྱེད་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ།

སྤེལ་དུས། 2018-05-26ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད