ཡུལ་ཤུལ་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་གྲོང་ཁྱེར་ཡོངས་ཀྱི་གསང་སྤྱོད་ཁང་གསར་བརྗེ་ལས་ཀའི་བཀོད་སྒྲིག་ཚོགས་འདུ་འཚོགས།

སྤེལ་དུས། 2018-05-26ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད