ཧའེ་ཁུའུ་ཡིས་ཁྱད་ལྡན་ཐོན་ལས་ཚོང་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཞིང་པའི་ཡོང་འབབ་ཇེ་མང་གཏོང་རོགས་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-05-27ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད