ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་སྒྲུབ་ཚོ་ཆུང་གིས་ཡུལ་ཤུལ་གནམ་ཐང་རྒྱས་སྐྲུན་དང་གསེར་གཡུ་སྣ་ཐོན་ལས་སྤེལ་ཁུལ་འཕེལ་རྒྱས་བཏང་ཚུལ་ལ་རྟོག་ཞིབ་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-05-27ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད