བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་བཏང་ནས་ལོ་ངོ་67འཁོར་བར་དྲན་གསོ་ཞུ་བའི་མུ་འབྲེལ་དཔྱད་གཏམ་ཁག་བཞི་པ།

སྤེལ་དུས། 2018-05-27ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད