ཧེ་ལུང་ཅང་གིས་ཞིང་ལས་མཁོ་འདོན་ཐད་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་བཅོས་བསྒྱུར་བྱས་ནས་དེང་རབས་ཞིང་ལས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་།

སྤེལ་དུས། 2018-05-27ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད