ལོ་བཅུའི་རྗེས་སུ་ལྗར་པན་རང་དབང་དམངས་གཙོའི་ཏང་གི་ལས་འཛིན་འགོ་འཛིན་ཨེར་ཅེ་ཅུན་པོའི་ཡིས་ཝུན་ཁྲོན་ལ་སླར་ཡང་འཚམས་འདྲི་ཞུས།

སྤེལ་དུས། 2018-05-29ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད