དཀར་མཛེས་ཁུལ་གྱི་ཏང་སྲིད་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པས་ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་པའོ་ཧྲན་གྲོང་ཁྱེར་དུ་སློབ་སྦྱོང་དང་རྟོག་ཞིབ་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-05-29ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད