ཀྲུའུ་ཞི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཧྲང་ཧའེ་མཉམ་ལས་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་ཆིང་ཏའོ་རྩེ་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་གཙོ་སྐྱོང་གནང་རྒྱུ་རེད།

སྤེལ་དུས། 2018-05-29ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད