ཏིང་ཡེ་ཤན་གྱིས་ལྗོངས་ཤེས་དཔལ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཚང་འཛོམས་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་བ།

སྤེལ་དུས། 2018-05-29ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད