ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་ཁུངས་བཅོས་བསྒྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ཏང་ནང་ཁུལ་གྱི་ཁྲིམས་སྲོལ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ལ་དག་སྒྲིག་བྱེད་པའི་སྐོར་གྱི་ཆོད་དོན་བཏོན།

སྤེལ་དུས། 2018-05-30ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད