ཝུའུ་དབྱིང་ཅེ་ཡིས་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་གཞོགས་འདེགས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུ་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བ།

སྤེལ་དུས། 2018-05-30ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད