ལི་ཀྲན་ཧྲུའུ་ཡིས་ཧོ་ནན་དུ་རླུང་ཁམས་ཆེན་མོའི་འབག་བཙོག་འགོག་བཅོས་ཁྲིམས་ལག་བསྟར་བྱས་ཚུལ་ལ་རྟོག་ཞིབ་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-05-30ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད