སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཚན་རིག་གླིང་དང་བཟོ་སྐྲུན་གླིང་གི་ཡོན་ཧྲིའི་ཚོགས་འདུ་སྟེང་གནང་བའི་གསུང་བཤད་ཀྱིས་གྲགས་འགུལ་བསླངས་པར་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-05-30ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད