སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཚན་རིག་གླིང་དང་བཟོ་སྐྲུན་གླིང་གི་ཡོན་ཧྲིའི་ཚོགས་འདུ་སྟེང་གནང་བའི་གསུང་བཤད་ཀྱིས་གྲགས་འགུལ་བསླངས་པར་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-05-30ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད