རྔ་བ་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་འགན་ཁུར་མི་སྣས་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་པར་ཐུག་འཕྲད་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-05-30ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད