ཙེང་དབེན་མིང་གིས་ནག་ཆུར་བོད་སྐྱོར་ལས་བྱེད་པ་དང་གྲོང་ཚོར་བཅའ་སྡོད་ལས་དོན་རུ་ཁག་ལ་འཚམས་འདྲི་གནང་བ།

སྤེལ་དུས། 2018-05-31ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད