སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཚན་རིག་གླིང་དང་བཟོ་བཀོད་གླིང་གི་ཡོའན་ཧྲི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་གི་གསུང་བཤད་ལ་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་ཐོབ།

སྤེལ་དུས། 2018-05-31ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད