ཧོ་འུན་ཧའོ་ཡིས་ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་ལྕགས་ལམ་བདག་སྐྱོང་གི་མཉམ་སྲུང་ལས་དོན་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་བ།

སྤེལ་དུས། 2018-05-31ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད