ལིས་ཁི་ཆང་གིས་ལའོ་ཝུའུ་མི་དམངས་གསར་བརྗེ་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞིར་མཇལ་འཕྲད་གནང་།

སྤེལ་དུས། 2018-06-01ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད