མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མགོ་ལོག་ཁུལ་གྱིས་ཏང་སྲིད་གཞུང་ཡིག་ལོ་ཙཱ་དང་མི་རིགས་སྐད་ཡིག་བྱ་བའི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་བསྡུས།

སྤེལ་དུས། 2018-06-01ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད