ཆེས་མཐོ་བའི་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ཡང་བསྐྱར་འདྲི་གཅོད་བྱས་ཏེ་ཀྲང་ཝུན་ཀྲུང་ལ་ནག་ཉེས་མེད་པའི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད།

སྤེལ་དུས། 2018-06-01ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད