ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཧྲན་ཞི་ཀྲའོ་ཅིན་པེ་ལང་དམར་དམག་སློབ་ཆུང་གི་སློབ་མར་ཡིག་ལན་བསྐུར།

སྤེལ་དུས། 2018-06-01ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད