རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག་གིས་མཚོ་སྔོན་བོད་ལུགས་ས་གདན་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་བཏང་།

སྤེལ་དུས། 2018-06-01ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད