ཧན་ཀྲིན་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་གནས་ཁྲལ་དོན་ཐད་ཀྱི་ཁྲལ་བསྡུ་དོ་དམ་ལམ་སྲོལ་བཅོས་བསྒྱུར་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུའི་སྟེང་ཞུགས།

སྤེལ་དུས། 2018-06-03ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད