སངས་རྒྱས་འབུམ་གྱི་ཐང་གའི་སྒྱུ་རྩལ་འགྲེམ་སྟོན་ཀྲུང་གོའི་རྒྱལ་ཁབ་དངོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་དུ་འགྲེམ་སྟོན་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-06-03ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད