ཧྲན་ཞིའི་ཁྱད་ལྡན་ཚོང་རྟགས་བསྐྲུན་ནས་ཞིང་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྒུལ་ནུས་གསར་པ་གསོ་སྤེལ་བྱེད།

སྤེལ་དུས། 2018-06-03ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད