ཧན་ཀྲེང་རྒྱལ་ཁྲལ་དང་ས་ཁུལ་བསྡུ་ལེན་དོ་དམ་ལམ་ལུགས་བཅོས་བསྒྱུར་གྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུའི་ནང་ཞུགས།

སྤེལ་དུས། 2018-06-03ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད