དཀར་མཛེས་ཁུལ་གྱིས་ཐོན་ལས་ཀྱིས་དབུལ་བྲལ་འགག་སྒྲོལ་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཡུལ་དངོས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས།

སྤེལ་དུས། 2018-06-03ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད