བོད་ལུགས་ས་གདན་འགྲན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕ་ཁི་སི་ཐན་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བྱ་འགུལ་སྤེལ།

སྤེལ་དུས། 2018-06-04ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད