བོད་ལུགས་ས་གདན་འགྲེམ་ཚོགས་དེ་མཚོ་སྔོན་གྱིས་ཕྱི་འབྲེལ་བྱེད་པའི་མིང་བྱང་ཞིག་ཏུ་གྱུར།

སྤེལ་དུས། 2018-06-04ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད