ཀྲུང་གོའི་བོད་ལུགས་ས་གདན་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲེམ་ཚོགས་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཀྱི་ས་གདན་ཆེད་ལས་གླེང་སྟེགས་དང་ཇུས་འགོད་པའི་མཚན་མོ་ཞེས་པའི་བྱ་འགུལ་སྤེལ།

སྤེལ་དུས། 2018-06-05ཡོང་ཁུངས། 央视网

མཉམ་སྤྱོད