ལྗོངས་དྲིལ་བསྒྲགས་པུའུ་རིག་གཞུང་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་བའི་ཚོ་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ།

སྤེལ་དུས། 2018-06-05ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད