ཞང་ཀང་གི་ན་གཞོན་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཡན་ཨན་དུ་སོང་ནས་སྙིང་སྟོབས་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་འཚོལ་ཞིབ་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-06-05ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད