ཨུ་རུ་སུའི་ཙུང་ཐུང་གིས་ཨ་མེ་རི་ཁ་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དམིགས་པའི་བཀག་སྡོམ་རྒོལ་བའི་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་མིང་རྟགས་བཀོད།

སྤེལ་དུས། 2018-06-06ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད