རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གིས་ལས་ཁུངས་བཅོས་བསྒྱུར་ལས་སྲིད་འཛིན་ཁྲིམས་སྲོལ་གཏན་འབེབས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འགན་སྙོམས་སྒྲིག་གནད་དོན་སྐོར་གྱི་ཐག་གཅོད་ཅེས་པ་དཔར་ཏེ་བཀྲམ།

སྤེལ་དུས། 2018-06-06ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད