ལས་ཁུངས་བདུན་གྱིས་མཉམ་འབྲེལ་སྒོས་དྲ་ཐོག་ཏུ་ཁ་ཆད་འཇོག་པའི་རླངས་འཁོར་ལ་མཉམ་འབྲེལ་ལྟ་སྐུལ་དོ་དམ་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-06-06ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད